Header Ads

Breaking News
recent

ไม่แคร์สภาพจราจร เมื่อ Domino's Pizza ทดลองใช้โดรนส่งพิซซ่าแล้ว

ก่อนจะอ่านข่าวนี้ ขอบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะครับ แต่ป็นที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อโดรนกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของการขนส่ง ทั้งในแง่ของระยะเวลาและการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ แม้แต่ Domino's Pizza เองก็เริ่มทำโดรนมาส่งพิซซ่าแล้วในนิวซีแลนด์
ความพยายามนี้เป็นการร่วมมือกับ Flirtey บริษัทโดรนที่ใช้โดรนขนส่งสินค้าในนิวซีแลนด์มาก่อน โดยเบื้องต้นจะจำกัดมาขนส่งเฉพาะในรัศมี 1.5 กิโลเมตรรอบร้าน Domino's Pizza สาขา Whangaparaoa และลูกค้าจะต้องมีพื้นที่มากพอให้โดรนลงจอด ขณะที่ทาง Flirtey และ Domino's Pizza ตั้งเป้าจะขยายรัศมีให้เป็น 10 กิโลเมตรและลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ลง รวมถึงใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีและขยายพื้นทีให้บริการให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ Domino's Pizza มีการตั้งหน่วย Domino's Robotic Unit เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางเลือก อย่างหุ่นยนต์ส่งพิซซ่า โดยซีอีโอตั้งเป้าว่าจะนำมาทดแทน การขนส่งโดยใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่บริษัทมองว่าไม่ปลอดภัยเท่าหุ่นยนต์
ที่มา - QuartzPR Newswire


No comments:

Powered by Blogger.