Header Ads

Breaking News
recent

Instagram เพิ่มระบบแจ้งเตือน หากมีคนจับภาพหน้าจอ Screenshot รูปภาพและวีดีโอส่วนตัว

Instagram อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ เพื่อความปลอดของผู้ใช้งาน ช่วยให้เจ้าของบัญชีที่แชร์ภาพถ่ายหรือวีดีโอส่วนตัว รับทราบทันทีหากมีคนจับภาพหน้าจอเหล่านั้น ซึ่งระบบการแจ้งเตือนนี้จะใช้ได้กับภาพถ่ายหรือวีดีโอที่เป็น Disappearing เท่านั้น ไม่รวมถึงภาพถ่ายที่แชร์กันตามปกติ
เมื่อมีคนจับภาพหน้าจอ ภาพถ่ายหรือวีดีโอส่วนตัวใน Instagram เจ้าของบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือนทันที ในรูปแบบกล่องข้อความ รวมถึงศูนย์กลางการแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟน โดยจะแจ้งชื่อบัญชีของผู้ที่แอบจับภาพหน้าจอเอาไว้ด้วย ซึ่งทั้งหมดทำเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน ที่มา www.flashfly.net

No comments:

Powered by Blogger.