Header Ads

Breaking News
recent

AirPods ได้รับคำชมจากผู้ใช้เวป MacRumors

หลังจากที่ลูกค้าเริ่มได้ลองใช้งาน ต่างก็พอใจในคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไร้สาย หรือการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ และนี่คือเสียงจากผู้ใช้งาน ตามรายงานของเว็บไซต์ MacRumors
การเชื่อมต่อ Bluetooth
Portatort สมาชิกเว็บไซต์ Reddit บอกว่า เขาชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ทิ้งไว้ในห้องครัว จากนั้นก็สนทนาผ่าน AirPods โดยลองเดินไปทั่วบ้าน ก็พบกับความคมชัดอยู่ตลอดเวลา และให้สัญญาณการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงแม้อยู่ห่างจาก iPhone
Game 101 สมาชิกเว็บไซต์ MacRumors บอกว่า AirPods ยังเชื่อมต่อกับ iPhone ที่วางอยู่ในบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะลองเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้านก็ตาม
แบตเตอรี่
ChrisMorrisOrg สมาชิกเว็บไซต์ Reddit บอกว่า เขาสามารถชาร์จ AirPods จากระดับ 30% จนเต็ม 100% ภายในเวลา 20 นาที
Moxxham สมาชิกเว็บไซต์ MacRumors พบว่า AirPods ถูกชาร์จมาจนเต็มหลังจากแกะกล่อง แต่กล่องชาร์จกลับมีพลังงานอยู่ที่ 60%
ในกรณีที่ต้องการใช้ AirPods สนทนาแบบยาวๆ ต่อเนื่องไม่มีสะดุด สมาชิกเว็บไซต์ MacRumors แนะนำให้ใช้ AirPods เพียงข้างเดียว ส่วนอีกข้างชาร์จไว้ เพื่อรอสลับเมื่ออีกข้างแบตเตอรี่หมด
คุณภาพเสียง
ผู้ใช้งานหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า AirPods ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า EarPods รวมถึงคุณภาพไมโครโฟนเมื่อใช้สนทนา
สิ่งที่ต้องกังวล
ผู้ใช้งานบางรายพบเสียงรบกวนใน AirPods แต่สุดท้ายมันเกิดจากการใช้งานใกล้กับเม้าส์ไร้สาย และบางรายพยายามแตะเพื่อใช้ Siri แต่ AirPods ไม่ตอบสนอง
ที่มา – MacRumors เรียบเรียงโดย http://www.flashfly.net/ 

No comments:

Powered by Blogger.