Header Ads

Breaking News
recent

พนักงาน Google ฟ้องบริษัทฐานปกปิดความลับเกินไป

พนักงานระดับบริหารของ Google ออกมาฟ้องร้องบริษัทของตนในข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการบังคับให้ปกปิดความลับของบริษัท ถึงแม้ความลับดังกล่าวจะผิดกฎหมายก็ตาม

เว็บไซต์ The Information รายงานว่าผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์รายหนึ่งของกูเกิลยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทของตนเอง ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง ในรายละเอียดการฟ้องร้องพนักงานคนนี้บอกว่าระบบเก็บรักษาความลับของบริษัทนั้นมีความเคร่งครัดมากเกินไปจนผิดกฎหมายลูกจ้างของมลรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมพนักงาน หรือแม้แต่การบังคับให้พนักงานปกปิดความลับของบริษัทที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย

หากศาลตัดสินให้ google มีความผิดจริง กูเกิลจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 100 ดอลลาร์ ต่อจำนวนพนักงาน 61,000 คนทั่วโลก ต่อจำนวนความผิด 12 กระทงที่อัยการสั่งฟ้อง รวมเบ็ดเสร็จกูเกิลอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 14,600 ดอลลาร์ หรือกว่า  510,000 บาทต่อคน 

มาตรการปกปิดความลับของบริษัทไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลีย์ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต้องการปกปิดความลับของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ไม่ให้สื่อได้ทราบก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามมาตรการบางอย่างซึ่งถูกบังคับใช้กับพนักงานของบริษัทอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งพนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทได้เซ็นสัญญาตกลงกับทางบริษัทไว้แล้วก่อนเข้าทำงาน

No comments:

Powered by Blogger.