Header Ads

Breaking News
recent

IBM เผยแผนคืนชีพศิลปินชื่อดังในอดีตด้วย Cognitive Computing

ในงาน Mobile World Congress Conference ทาง IBM ได้ออกมาเผยแผนถึงการใช้เทคโนโลยี Cognitive Computing เพื่อเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในอดีตแต่ละคน และสร้าง AI ที่เรียนรู้แนวทางของศิลปปินคนนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมา
ในโครงการแรกนี้ IBM Watson จะทำ Machine Learning เพื่อเรียนรู้ผลงานศิลปะในอดีตของ Antoni Gaudi (https://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD) จากรูปภาพ, เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองบาร์เซโลนาผ่านทางรูปภาพและวัฒนธรรม รวมถึงศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น ประวัติบุคคล, บทความทางประวัติศาสตร์, เนื้อเพลง และอื่นๆ โดยการใช้ Visual Recognition, Natural Language Processing, Color Matching เพื่อเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมา

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก IBM นั้นยังไม่ได้พัฒนามือและแขนสำหรับให้ IBM Watson สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นใหม่ขึ้นมา ผลลัพธ์ของการสร้างผลงานชิ้นนี้จึงจะออกมาอยู่ในรูปของข้อมูล และส่งต่อให้บริษัท SOFTLab ซึ่งเป็นบริษัท Agency มาสร้างผลงานนี้แทน

ทาง Forbes ยังได้ออกมาเผยข้อมูลอีกว่า งานศิลปะที่ IBM Watson จะสร้างขึ้นมานี้มีแนวทางเดียวกับผลงานของศิลปินอย่าง Antoni Gaudi จริงๆ และเทคโนโลยีของ IBM เองนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายในระดับเดียวกับการเข้าถึงข้อมูลบน Website อีกด้วย

ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า Artificial Intelligence (AI) จะเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านศิลปะได้มากน้อยแค่ไหน และผลลัพธ์จริงๆ จะออกมาเป็นอย่างไร แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ

 

ที่มา: https://www.forbes.com/ https://www.techtalkthai.com

No comments:

Powered by Blogger.