Header Ads

Breaking News
recent

นักการเมืองเกาหลีหาเสียงเลือกตั้ง ปธน. ด้วยวิดีโอ POTG แบบเกมส์ Overwatch!นักการเมืองหญิงท่านหนึ่งนามว่า Sim Sang-jung จากพรรค Justice Party ที่ก็ได้เลือกใช้วิดีโอไฮไลต์ Play of the Game (POTG) แบบที่เราเห็นกันจนชินตาในเกมส์ Overwatch มาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงของเธอ

โดยทีมงานหาเสียงของคุณ Sim Sang-jung ได้เลือกใช้ลีลาคารมอันเผ็ดร้อนของเธอที่ตอบโต้คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามในการขึ้นเวทีปราศรัย ก่อนจะนำมาเลือกตัดชอทไฮไลต์สำคัญๆแล้วนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอ Play of the Game แบบเดียวกับเกมส์ Overwatch ที่นโยบายของคุณ Sim Sang-jung ได้ถล่มฝั่งตรงข้ามจนไม่เหลือซากพร้อมขึ้น kill feed ให้ดูกันจะๆไปเลยว่าทำไมเธอถึงสมควรได้ POTG
ทั้งนี้ดูเหมือนว่าวิดีโอดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากเหล่าวัยรุ่นในเกาหลีอยู่ไม่น้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็คงมาจากลีลาการดีเบตอันเร่าร้อนของคุณ Sim Sang-jung และอีกส่วนหนึ่งก็คงมาจากความแปลกใหม่ในการนำเสนอที่คงจะไปตรงใจเหล่าเกมเมอร์หลายคนโดยเฉพาะเหล่าสาวก Overwatch ที่มีกันอยู่เป็นจำนวนมากในเกาหลีใต้นั่นเอง

ทีมา http://www.techxcite.com/

No comments:

Powered by Blogger.