Header Ads

Breaking News
recent

คลั่ง ลั่น บิทคอยน์ คือ การพนัน ธปท. ไม่รับรองเป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้

นายอภิศักดิ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวเตือนประชาชนที่ลงทุนในบิทคอยน์ ว่า เป็นการเล่นพนัน เพราะเป็นการแทงว่าค่าเงินจะขึ้นหรือลง ซึ่งล่าสุดนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) กำลังศึกษาอยู่ว่าหากมีการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ และเบื้องต้น ธปท. ยังไม่รับรองบิทคอยน์เป็นเงินที่ใช้ในการชำระหนี้ตามกฎหมายได้

” เป็นเหมือนการพนัน ยังไม่มีใครที่รู้จริงๆ จังๆ กันเท่าไร ซึ่งทาง ธปท. ยังไม่รับรองว่าซื้อขายได้ตามกฎหมาย คลังก็มีหน้าที่ต้องเตือนประชาชน หากอยากลงทุนก็ให้ไปลงทุนผ่านกองทุนหรือซื้อหุ้น จะดีกว่า ” นายอภิศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีหลายที่พัฒนารูปแบบเงินดิจิตัล เช่นประเทศสิงคโปร์ ที่การกำหนดสกุลเงินดิจิตัลในการทำธุรกรรมระหว่างแบงก์ชาติกับสถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินทำธุรกรรมระหว่างองค์กรต่อองค์กรเท่านั้น ยังไม่มีการใช้กันในระหว่างประชาชน แต่ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมก็อาจเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้

ที่มาข่าวสด

No comments:

Powered by Blogger.