Header Ads

Breaking News
recent

Cisco เข้าซื้อกิจการ Cmpute.io ช่วยลูกค้าองค์กรให้ใช้ Cloud ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Cmpute.io ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Dynamic Compute Management เพื่อช่วยให้การลงทุนในบริการ Cloud นั้นใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
โซลูชันของ Cmpute.io นี้จะเข้าไปทำการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริการ AWS อีกที เพื่อช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบนบริการ Cloud มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น, ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ Cloud Application เพื่อให้สามารถลดขนาดของ VM ที่ใช้ลงได้, กำหนดตารางเวลาเปิดปิด Instance โดยอัตโนมัติเพื่อลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่ม Availability ให้ระบบด้วยการกระจาย Workload บนแต่ละ Instance โดยอัตโนมัติ ซึ่งทาง Cmpute.io โฆษณาว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริการ Cloud ลงได้ถึง 87%

Cmpute.io นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท 47Line Technologies ซึ่งเป้นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติอินเดีย ซึ่งทาง Cisco คาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในช่วงปี 2018

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เปิดเผยมูลค่า โดยผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cmpute.io สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmpute.io/ ทันที ส่วนผู้ที่สนใจทดลองใช้งานฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://join.cmpute.io/ ครับ

ก่อนหน้านี้ Cisco ได้ลงทุนในบริษัท Startup ในอินเดียไปแล้วกว่า 25 ราย ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแต่ละบริษัทที่ Cisco ได้ลงทุนไปนั้น จะเกิดการเข้าซื้อกิจการกันอีกหรือไม่


ที่มา: https://economictimes.indiatimes.com/.techtalkthai.com/

No comments:

Powered by Blogger.