Header Ads

Breaking News
recent

Ericsson ประสบความสำเร็จ ทดสอบ 5G ที่ความเร็ว 23.4Gbps

Ericsson ได้ออกมาประกาศถึงความสำเร็จในการทดสอบความเร็วของเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ Telecom Italia (TIM) ได้ความเร็วในการ Download ที่สูงถึง 23.4Gbps

การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นที่ Polytechnic University of Turin โดยใช้คลื่น 28GHz Millimeter Wave อีกทั้งนอกจากการทดสอบ Bandwidth ตามปกติแล้ว ทาง Ericsson ก็ยังได้ทำการทดสอบการทำ Streaming สำหรับ Virtual Reality ผ่าน 5G สำเร็จด้วยในเวลาเดียวกัน

ความร่วมมือในครั้งนี้เริ่มต้นมาเมื่อเดือนมีนาคม 2017 ที่ผา่นมา โดยมีเป้าหมายว่าต้องการทดสอบเทคโนโลยี 5G สำหรับเมือง Turin เพื่อเตรียมใช้ 5G ให้ครอบคลุมทั่วเมืองให้ได้ภายในปี 2020

ส่วนปีหน้า ทาง TIM และ Polytechnic University of Turin ก็มีแผนที่จะร่วมมือกันทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วย
ที่มา: https://www.telecomasia.net/techtalkthai

No comments:

Powered by Blogger.