Header Ads

Breaking News
recent

Twitter อนุญาตให้ใช้ Two-factor Authentication จาก Third-party ได้แล้ว

สำหรับแฟน Twitter ซึ่งตอนนี้ได้ออกประกาศว่าผู้ใช้งานสามารถใช้ Two-factor Authentication จากแอปพลิเคชันของ Third-party ได้แล้ว นอกเหนือจากการใช้งานกับ SMS บนอุปกรณ์มือถือหรือแอปพลิเคชันบนมือถือของตนเท่านั้น

witter ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานร้องขอ Verification Code ผ่านบริการอย่าง Google Authenticator, Authy หรือ 1Password โดยได้ทำการอัปเดตวิธีการใช้งาน Two-factor Authentication ในหน้าเพจ Help ขอตนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาได้กล่าวถึงขั้นตอนเพื่อให้ผู้ใช้ได้ตั้งค่ากระบวนการใช้งาน Verification Code ผ่านบริการเหล่านั้น

โดยการใช้ Verification ผ่าน SMS ถูกคอมมิวนิตี้อย่าง NIST (the National Institute of Standards and Technology) ออกมาประกาศไม่ยอมรับเรื่องความมั่นคงปลอดภัย สาเหตุอันเนื่องมาจากช่องโหว่ที่เกิดกับ Signaling System No.7 (SS7) หรือโปรโตคอลของระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี 1975 อาจสามารถถูกดักจับข้อความได้

ที่มา : https://www.scmagazine.com techtalkthai.com/

No comments:

Powered by Blogger.