Header Ads

Breaking News
recent

สถิติชี้ Loyalty ของผู้ใช้งาน Android สูงกว่า iOS

Mike Levin ผู้ก่อตั้ง CIRP กล่าวว่า “มีระบบปฏิบัติการมือถือเพียง 2 ค่าย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำคือเลือกมาสักอันหนึ่งเรียนรู้ ซื้อแอปและที่เก็บข้อมูล จากนั้นก็ยึดติดกับการใช้งานมัน ตอนนี้ Apple และ Google ควรจะคิดให้ออกว่าจะขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าอันซื่อสัตย์ของพวกเขาอย่างไร”

โดยทั้ง 2 ค่ายยักษ์ใหญ่จึงหันมาพัฒนาบริการของตนเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น แม้ว่าหากพูดถึงเรื่องตัวเลขรายได้แล้ว Apple นั้นคงเป็นผู้ชนะด้วยค่าบริการจาก Apple Music, Apple pay, iCloud, AppleCare และ Apple Store อย่างไรก็ตามจุดเด่นของ Android คือผู้ใช้งานมีทางเลือกเปลี่ยนโทรศัพท์ได้อย่างหลากหลายและไม่ต้องทิ้งแอปพลิเคชันที่ลงทุนซื้อมาแล้วอีกด้วย เนื่องจากผู้ผลิตมือถือส่วนใหญ่ก็ใช้งาน Android กันทั้งนั้น

ที่มา : https://techcrunch.com/2018/03/08/android-beats-ios-in-smartphone-loyalty-study-finds/

No comments:

Powered by Blogger.