Header Ads

Breaking News
recent

เผยฟีเจอร์ป้องกัน Spectre ใน Google Chrome นั้นอาจกิน RAM เพิ่ม 10-13%

หลังจากที่ Google ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสามารถใหม่บน Google Chrome 67 เพื่อช่วยป้องกันการโจมตีช่องโหว่ Spectre บนเครื่องของผู้ใช้งานนั้น ก็มีรายงานออกมาว่าความสามารถนี้อาจกิน RAM มากขึ้นอีก 10% ถึง 13% เลยทีเดียว

ความสามารถดังล่าวนี้มีชื่อว่า Site Isolation ซึ่งเป็นความสามารถที่จะเปิดใช้แบบ Default สำหรับ Chrome 67 ซึ่งจะทำการแยก Rendering Process ของการเข้าชมแต่ละเว็บออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอ่านข้อมูลข้าม Process กันได้ และ Google Chrome เองก็จะใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการในการป้องกันการเจาะช่องโหว่ Spectre ด้วย

ด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้ Google Chrome นั้นต้องสร้าง Process เยอะขึ้นมามากกว่าเดิม และส่งผลกระทบด้านประสิทธิภาพและทรัพยากรที่ต้องใช้งาน จนต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้นในครั้งนี้

ปัจจุบันความสามารถ Site Isolation นี้ถูกเปิดใช้งานแล้วในผู้ใช้งาน Google Chrome จำนวนมากกว่า 99% บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Chrome OS และ macOSที่มา: https://www.hackread.com/spectre-bug-chrome-use-more-ram-now/https://www.techtalkthai.com

No comments:

Powered by Blogger.